Chính sách bán hàng Coco Ocean Resort


Chính sách bán hàng Coco Ocean Resort – Dự án Cocobay Đà Nẵng đã được chủ đầu tư công bố bao gồm các thông tin như sau:

  1. Chương trình cam kết cho thuê Coco Ocean Resort
  2. Tiến độ thanh toán và thủ tục Coco Ocean Resort
  3. Chính sách ưu đãi tài chính (Ngân hàng cho vay: SHB )

1 2