Mặt bằng tòa R1


Mặt bằng Tòa R1 Coco bay Ocean Resort Đà Nẵng

sơ đồ tổng quan tòa R1 sơ đồ tổng thể tòa condotel R1 Mặt bằng R1 Condotel Coco bay Đà Nẵng Thiết kế căn hộ R1 Coco bay Đà Nẵng Mặt bằng tầng 4 tòa R1 Coco bay Đà Nẵng Mặt bằng tầng 16 tòa R1 Coco bay Đà Nẵng Căn hộ 01 thuộc R1 Coco bay Đà Nẵng Căn hộ 02 thuộc R1 Coco bay Đà Nẵng Căn hộ 03 thuộc R1 Coco bay Đà Nẵng Căn hộ 04 thuộc R1 Coco bay Đà Nẵng