Mặt bằng Tòa R2


 Mặt bằng Tòa R2 Coco Bay Ocean Resort Đà Nẵng

Thiết kế căn hộ tòa R2 Coco Resort đà nẵng Mặt bằng tầng 4-18 Tòa R2 Coco Bay Resort Căn hộ số 01 Tòa R2 Coco Bay Resort Căn hộ số 02 Tòa R2 Coco Bay Resort Căn hộ số 4 Tòa R2 Coco Bay Resort Căn hộ số 5 Tòa R2 Coco Bay Resort